بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

زیرنویس های فارسی سریال Chicago Fire - Third Season

تاریخ آپلودزیرنویسمترجمدانلود
5/22/2015 5:35 PMchicagoFire S03E23 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDtvsho info---شبنم (TVSHOW)
2/15/2015 6:26 PMChicagoFire S03E13 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDLforum tvsho infoـpinklotus(شبنم)
2/23/2015 7:31 AMChicagoFire S03E14 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDLtvsho info---شبنم
4/13/2015 10:50 AMChicagoFire S03E19 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDtvsho info---شبنم (TVSHOW)
3/29/2015 4:13 PMChicagoFire S03E18 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDLtvsho info---شبنم (TVSHOW)
11/8/2014 5:34 PMChicagoFire S03E05 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR
5/6/2015 3:58 PMchicagoFire S03E21 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDtvsho info--شبنم(TVSHOW)
11/8/2014 5:35 PMChicagoFire S03E06 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR
3/17/2015 1:51 PMChicagoFire S03E17 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDLtvsho info---شبنم
10/18/2014 10:04 PMChicagoFire S03E04 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR
5/22/2015 5:55 PMchicagoFire S03 All Episodes 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDTVSHOW-MiSHA C & PINKLOTUS امیر و شبنم
5/19/2015 7:18 PMchicagoFire S03E22 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDTVSHOW-شبنم
11/7/2014 2:10 PMChicago Fire S03 E05 HDTV LoL DIMENSIONکاری دیگر از حمید
4/29/2015 3:26 PMchicagoFire S03E20 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDtvsho info--شبنم(TVSHOW)
12/23/2014 6:32 PMChicagoFire S03E10 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR
1/19/2015 7:39 PMChicagoFire S03E12 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDLTVSHOW MiSHA C & PINKLOTUS
9/25/2014 10:16 AMChicagoFire S03E01 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR
3/6/2015 7:45 AMChicagoFire S03E15 HDTV LoL DIMENSION TVSDLنسخه ویرایش شده
1/19/2015 7:37 PMChicagoFire S03E11 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDLTVSHOW PINKLOTUS-شبنم
10/7/2014 8:25 PMChicagoFire S03E02 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR
12/8/2014 12:52 PMChicagoFire S03E09 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR
10/18/2014 8:29 PMChicagoFire S03E03 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR
11/14/2014 12:33 PMChicagoFire S03E07 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR
3/10/2015 9:10 AMChicagoFire S03E16 720p HDTV X264-DIMENSION-BWBP TVSDLtvsho info---شبنم
11/28/2014 5:23 PMChicagoFire S03E08 HDTV LoL DIMENSION TVSDL mSD FARSIMiSHA C | TVSDL COM & TvSHOW iR